Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Przeglądając i czytając zawartość serwisu www.prasaonline.pl, składając zamówienia oraz zapisując się do newslettera akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.prasaonline.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na naszą zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i teleadresowych klientów/użytkowników www.prasaonline.pl.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu www.dobre-produkty.pl możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony/a o podanie pełnych danych osobowych. Podanie tych danych jest wymagane w celu realizacji zamówienia.

Bezpieczeństwo

Serwis www.dobre-produkty.pl zapewnia swoim klientom najwyższe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę ich danych osobowych. W szczególności: zabezpieczenie przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów w celu realizacji zamówienia zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowych i teleadresowych klientów posiada jedynie
WYDAWNICTWO DOBRY DOM.